Dieren - Arnhem

Van
Dieren station
Tot
Arnhem
Planning
Niet gereed
Fietsafstand
17 km
Totale kosten
6.000.000 euro

Veel vertraging

Op dit moment ligt er een redelijke directe fietsverbinding via de voormalige provinciale weg. Deze verbinding heeft echter geen snelfietsroutekwaliteit. Vooral in het stedelijk gebied van Arnhem en Velp zorgen de vele kruispunten en verkeerslichten voor veel vertraging. Er is veel passerend auto- en busverkeer.

Gezond alternatief

De nieuwe route is een gezond alternatief voor het drukke verkeersknooppunt Velperbroekcircuit en de ingang naar het stedelijke gebied van Arnhem. Ook wordt de campus HAN/Larenstein beter bereikbaar. De snelfietsroute komt volledig langs het spoor Arnhem - Dieren te liggen. 

Planning

Bestuurders zijn akkoord met de tracéverkenning, maatregelen en de financiële dekking. Als eerste onderdeel leggen we het traject HAN/Larenstein aan. De andere ontwerpen worden verder uitgewerkt in de tweede helft van 2016 of later.

Dieren - Arnhem

Bekijk de kaart in een apart venster