De Steeg - Ellecom

Van
De Steeg
Tot
Ellecom
Planning
Niet gereed
Uitvoerder
Gemeente

Bestaande fietspaden

De bestaande infrastructuur knappen we op tot snelfietsroutekwaliteit. Binnen De Steeg zijn de bestaande eenrichtingsfietspaden de enige mogelijkheid. De bebouwing staat hier dicht op de weg en de weg is smal.

Ellecom

Binnen Ellecom ligt voor een groot deel al een fietsstraat of tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de weg. Alleen aan het begin van de bebouwing is aan de zuidzijde van de weg hiervoor geen ruimte. Er is hier ook geen mogelijk om de ruimte te maken door versmalling of verschuiving van de weg.

Keuze

Een route die gedeeltelijk aan de zuidzijde loopt en gedeeltelijk aan de noordzijde functioneert niet, omdat aan beide zijden van de weg goede infrastructuur voor de fietser aanwezig is en de fietser de keuze zal maken om niet onnodig over te steken, maar door te fietsen aan de kant waar hij start. Dit betekent dat we de eenrichtingsfietspaden langs de Middachterallee verbreden naar 2,50 meter, obstakels zoals paaltjes verwijderen en de fietspaden en -straten voorzien van rood asfalt.

Bekijk de kaart in een apart venster