N348 - station Dieren

Van
N348
Tot
station Dieren
Planning
Niet gereed
Uitvoerder
Gemeente Rheden

Oude Postroute

De route loopt door de langzaam verkeer- en faunatunnel onder de N348 door via de oude postroute. De postroute komt uit bij de school het Rhedens. Onderzocht wordt of een aftakking gemaakt kan worden voor het Rhedens langs. Hiermee ontstaat een logische lijn richting het station Dieren.

Hoflaan fietsstraat

Vanaf het Rhedens vervolgt de route de Hoflaan. De Hoflaan wordt ingericht als fietsstraat. Aandachtspunt hierbij is dat langsparkeren mogelijk moet worden gemaakt met een parkeerstrook en dat het parkeren tot één zijde van de weg wordt beperkt. De Hoflaan komt uit op het Stationsplein dat als onderdeel van het project Traverse Dieren wordt heringericht. Hier eindigt de snelfietsroute.

Alternatief Doesburgsedijk

Een alternatief voor het laatste deel van de snelfietsroute is om gebruik te maken van het bestaande fietspad langs de Doesburgsedijk (vanaf het Rhedens) en vervolgens de Burgemeester de Bruinstraat. Wanneer er een goede aansluiting van postroute naar de Doesburgsedijk kan worden gemaakt (bij voorkeur met een aftakking ruim voor het Rhedens) is dit een goed alternatief. Een tweede aandachtspunt bij deze route is de oversteek van de Hoflaan naar het Stationsplein toe.

Bekijk de kaart in een apart venster