Rotonde Biljoen - afslag N785

Van
Rotonde Biljoen
Tot
Zutphense straatweg
Planning
Niet gereed
Uitvoerder
Gemeente Rheden

Biljoen

De route passeert de rotonde Biljoen met een tweerichtingsfietspad en gaat verder als fietsstraat over de parallelweg Biljoen. Langs de Zutphensestraatweg ligt het fietspad tussen 2 bomenrijen. Om de bomen te behouden komt een nieuw breder fietspad buiten de bomenrijen te liggen.

N785 en A348

De route kruist de afslag van de N785 naar de A348. Fietsers hebben hier geen voorrang. De verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgesteld en de oversteekplaats verbreed. 

Bekijk de kaart in een apart venster