Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die vaak worden gesteld over de snelfietsroute.

Is al bekend hoe de verschillende tracés gaan lopen?

Nee, dit wordt nog onderzocht, alleen het eerste tracé bij de HAN - Larenstein staat definitief vast en wordt ook als eerste uitgevoerd.