Partners Dieren - Arnhem

De snelfietsroute is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal partners.

De gemeenten Arnhem en Rheden, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond zorgen samen dat de snelfietsroute er komt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De provincie Gelderland voert de regie. De rijksoverheid financiert mee. De fietsersbond praat mee en adviseert in de planfase.