De fiets centraal in de stad van de toekomst

12-12-2018 rood fietspad met grote lus op een helling

Op 18 december 2018 is de bijeenkomst rondom de Bicycle Architecture Biennale. Drie sprekers van internationale allure delen hun visie op de stad van de toekomst waarin de fiets centraal staat. De bijeenkomst is in de Eusebiuskerk in Arnhem

Bicycle Architecture Biennale

De Bicycle Architecture Biennale, kortweg BAB, is een fototentoonstelling van bouwontwerpen met baanbrekende en vooruitstrevende architectuuroplossingen. De expositie laat zien hoe de fiets onze leefomgeving kan verbeteren en hoe designoplossingen fietsgebruik kunnen stimuleren. De BAB presenteert het werk van internationale ontwerpers uit alle hoeken van de wereld. De expositie is te zien in het Huis der Provincie in Arnhem tot 18 december. De BAB heeft een tour door Nederland gemaakt langs verschillende grote steden. Fietslab Gelderland heeft de tentoonstelling naar Arnhem gehaald als inspiratie voor de campagne Heel Gelderland Fietst. De BAB wordt afgesloten met een slotbijeenkomst in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Slotbijeenkomst over de stad van de toekomst waar de fiets een centrale rol inneemt

Kristian Skovbakke Villadsen, Bart Reuser en Reindert Augustijn spreken op dinsdag 18 december over hun visie op de stad van de toekomst, de bijeenkomst is publiek toegankelijk. De voertaal is Engels. Wilt u er bij zijn, meld u dan aan bij rosa@fietslabgelderland.nl.

Kristian Skovbakke Villadsen is partner en directeur bij het internationale stedelijk onderzoeks- en ontwerpadviesbureau Gehl, Kopenhagen. Zijn focus ligt altijd op leefbaarheid en sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Of het nu gaat over de toekomst van mobiliteit of over stedelijk beleid.

Bart Reuser is founding partner van NEXT Architects, Amsterdam. In zijn visie staat de stad als een plek van ontmoeting, waar mensen en culturen samenkomen, centraal. Ze bieden zo een nieuw perspectief op fietsinfrastructuur en hoe duurzame mobiliteit er in onze steden uit zou kunnen zien. 

Reindert Augustijn is Programmamanager Verkeer en Vervoer bij de Provincie Gelderland. Hij geeft, aan de hand van voorbeelden uit de campagne Heel Gelderland Fietst, inzicht in de opgaven waar de provincie, gemeenten, bedrijfsleven en burgers voor staan.

Nieuwe visies nodig om fietsgebruik te stimuleren

De BAB en de slotbijeenkomst passen bij de doelstelling van de provincie Gelderland om in 2030 het fietsgebruik te laten stijgen van 26% naar 35%. Daarvoor is de campagne Heel Gelderland Fietst gestart. De fiets speelt een belangrijke rol als het gaat om een gezonde en actieve levensstijl. Daarnaast zorgt het voor nog meer voordelen zoals minder uitlaatgassen, een beter bereikbaarheid van stad én dorp en een betrouwbare reistijd.

De bijeenkomst van de Bicycle Architecture Biennale is gratis toegankelijk voor iedereen. De bijeenkomst start om 15:00 uur en duurt ongeveer tot 16:30 uur in de Eusebiuskerk, Kerkplein 1 in Arnhem. Aansluitend is er een kleine borrel.

Vooraf aanmelden is gewenst. Stuur daarvoor een mail naar rosa@fietslabgelderland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht