Verschillende meningen over speed-pedelecs op snelle fietsroutes

13-2-2019 Speedpedelec

Op donderdag 14 februari organiseerde de provincie Gelderland een bijeenkomst over speed-pedelecs, in het bijzonder speed-pedelecs op snelle fietsroutes. Vertegenwoordigers van gemeenten, de politie, het CROW en de Fietsersbond gingen hierover met elkaar in gesprek.

Ervaringen delen

Op alle beleidsniveaus werden de laatste ontwikkelingen gedeeld. Een ambtenaar van gemeente Enschede vertelde hoe gemeenten in Twente omgaan met speed-pedelecs op de snelle fietsroute F35. Zij hebben gezamenlijk besloten om speed-pedelecs op de fietsroute toe te laten, ze geven dit aan met het onderbord “Speed-pedelecs toegestaan”. Zo doet provincie Gelderland dat ook op een aantal van haar fietspaden binnen de bebouwde kom. Ook de politie deelde haar ervaringen vanuit de handhavende rol en wist onder andere duidelijkheid te geven over de geldigheid van het onderbord;  het onderbord is niet strijdig met de wet. Het CROW vertelde dat zij in opdracht van het Ministerie van I&W gewerkt heeft met een landelijke werkgroep van diverse wegbeheerders en andere belanghebbenden. Het afgelopen half jaar ontwikkelde deze werkgroep (juridische) scenario’s over de plaats van de speed-pedelec op de weg en op het fietspad. Een van de scenario’s is dat de fietser de vrijheid krijgt om zelf te kiezen waar hij of zij fietst. De werkgroep heeft nog geen eenduidige voorkeur voor één van de scenario’s uitgesproken.

Provincie wil speed-pedelecs toelaten op alle snelle fietsroutes

Op grote delen van reeds gerealiseerde snelle fietsroutes zijn speed-pedelecs (nu ze officieel bromfietsers zijn) niet toegestaan. Uit een inventarisatie  onder de speed pedelecrijders in de provincie kwam naar voren dat ze er wel graag gebruik van zouden willen maken. De consequenties van een verbod voor de speed-pedelecrijder variëren van irritant (omrijden, vaak moeten switchen tussen rijbaan en (brom)fietspad) tot ronduit gevaarlijk. De provincie vindt dat speed-pedelecs altijd op snelle fietsroutes toegestaan zouden moeten worden. De routes worden zo gemaakt dat alle fietsers vlot en veilig door kunnen fietsen. Wel zijn er op enkele routes kleine delen die niet aan deze voorwaarden voldoen. Deze delen moeten verder onderzocht worden op de risico’s van het toelaten van speed-pedelecs door de grotere snelheidsverschillen, en hoe deze risico's zich verhouden tot het fietsen op de rijbaan.

Wel speed-pedelecs maar geen traditionele bromfietsers?

De bijeenkomst stond niet op zichzelf. Nu veel aanwezigen de visie delen dat snelle fietsroutes ook geschikt moeten zijn voor speed-pedelecs, rijzen vragen als “Welke aanpassingen zijn eventueel nodig om dit mogelijk te maken?” En: is er dan ook ruimte op de snelle fietsroute voor de traditionele bromfietser?” Deze vragen zullen de komende tijd per snelle fietsroute worden opgepakt met alle betrokkenen.

Terug naar nieuwsoverzicht