De fiets, meer dan een vervoermiddel. SHIFT - Heel Gelderland Fietst editie 2

9-7-2019 Podium met presentatie van Bram Fietst

Op dinsdag 18 juni 2019 was de tweede editie van de reeks SHIFT: Heel Gelderland Fietst in De Fietser in Ede. Er was een zeer divers publiek van de provincie en daarbuiten. Beleidsmedewerkers, ondernemers, academici en vertegenwoordigers uit de politiek, hoorden aan hoe sprekers benadrukten dat de fiets een eenvoudig middel is om ingewikkelde problemen aan te pakken.

Gewoon fietsen

Hoogleraar Urban Mobility Studies Marco te Brömmelstroet benadrukte dat de fiets meer aandacht verdient, vanuit verschillende perspectieven. Te vaak wordt de fiets vergeleken met de auto en te weinig wordt gekeken naar de effecten van de fiets op mens en maatschappij. In de film Gewoon Fietsen wordt wel naar deze effecten gekeken. Waar buitenlanders vaak jaloersmakend naar Nederlandse fietsers kijken, is fietsen voor de Nederlanders juist heel gewoon. Wat het fietsen zo gewoon maakt laat zich echter moeilijk vatten in huidige wetenschappelijke modellen, die zich vooral bezighouden met meetbare factoren zoals snelheid of economische waarde. De fiets omvat meer en dat verdient volgens Marco onze aandacht. Volgens hem is de fiets namelijk een eenvoudig middel om veel ingewikkelde problemen aan te pakken.

Gelderse fietsinitiatieven waar de fiets meer is dan een vervoermiddel

3 Gelderse initiatieven laten zien dat de fiets meer is dan een vervoermiddel en op meerdere manieren bijdraagt aan een duurzame en kansrijke omgeving voor iedereen.

Biky

Teun Meulepas en Jilt van Schayik, oprichters van Biky, benadrukten het belang van fietsen voor kinderen. Niet alle kinderen hebben een fiets en daarmee hangt de dreiging boven hun hoofd dat ze niet overal aan mee kunnen doen. Biky helpt deze kinderen aan een fiets. Biky gebruikt de fiets om kinderen die achterblijven te betrekken zodat ze weer mee kunnen doen.

Bram Fietst

Bram Witvliet gebruikt de fiets, met zijn initiatief Bram Fietst, om aandacht te krijgen voor natuur en milieubescherming in Nederland. Sinds de start van zijn project in 2012 heeft hij zo’n beetje alle provincies, steden en dorpen in Nederland met de fiets bezocht (Drenthe en Zuid-Holland staan nog op de planning). In elke provincie haalt hij geld op voor een lokaal goed doel. De fiets is voor Bram een middel om de Nederlandse natuur te promoten.

Stichting Bakkerscafé

Namens Stichting Bakkerscafé waren Eva Walraven en Pepijn aanwezig. Het Bakkerscafé wil door middel van de fiets zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. De broden en andere zelfgebakken waren van het bakkerscafé worden door fietskoeriers aan meer dan 70 bedrijven geleverd. Voor Pepijn, die sinds een aantal jaren in de WAJONG zit, markeerde dit een grote verandering in zijn leven. Door het fietsen (zo’n 6500 km per jaar!) voelt hij zich fysiek en mentaal beter en heeft hij bovendien een socialer leven.

Terug naar nieuwsoverzicht