Provincie steekt € 6,8 miljoen subsidie in 42 fietsprojecten

18-7-2018 vier meisjes naast elkaar op de fiets

Verschillende Gelderse gemeenten hebben in totaal €6,8 miljoen subsidie ontvangen voor het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur. De subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Gemeenten in heel Gelderland vragen subsidie aan

Veel Gelderse gemeenten willen voortvarend aan de slag met het oplossen van knelpunten op fietspaden en het veiliger maken voor de fietsers. De subsidie die de Provincie ter beschikking heeft komt dan goed van pas.

Zo gaat de gemeente Ermelo een nieuw vrijliggend fietspad aanleggen met een maximale breedte van 3,5 meter. Samen met de buurtvereniging en direct aanwonenden is het plan uitgewerkt voor de inpassing van het fietspad aan de zuidkant van de Zeeweg tussen Telgterweg en Schaapsdijk.

In Doetinchem gaat de gemeente de drukke fietsroute naar school en centrum over de Bilderdijkstraat opknappen. Je mag hier met de auto 50 km per uur rijden. Voor fietsers is er nu alleen een fietsstrook op de rijbaan. De subsidie is aangevraagd om aanliggende/verhoogde fietspaden aan beide zijden van de Bilderdijkstraat te maken. Er komt zo meer ruimte voor fietsers en het is veiliger.

De gemeente Rheden gaat in Laag-Soeren een fietspad aanleggen langs de Badhuislaan om de verkeersveiligheid te vergroten. Het is een schakel tussen twee fietspaden in het fietsroutenetwerk.

Informatie over alle gehonoreerde projecten leest u in de koepelnotitie subsidies.

Aanpassing subsidieregels aan Hoofdfietsnet Gelderland

In januari 2018 hebben Provinciale Staten een nieuw definitiekader Hoofdfietsnet Gelderland vastgesteld. Bij de Najaarsnota worden de kosten van de aanpak van het Hoofdfietsnet aan Provinciale Staten voorgelegd. De verwachting is dat Provinciale Staten dan besluit hoeveel geld hiervoor beschikbaar komt. De subsidieregels worden dan aangepast.

Terug naar nieuwsoverzicht