Bedrijven tonen belangstelling voor aanleg groenste fietspad

7-6-2018 Fietser bij Jufferswaard

Groenste fietspad in snelle fietsroute Nederrijnpad

Langs de N225 bij Renkum komt een nieuw fietspad. Het is de ontbrekende schakel in de snelle fietsroute Nederrijnpad, tussen Arnhem en Wageningen.  Het verkort de route met 600 meter.

Duurzame gladheidsbestrijding

Dit project kent een aantal specifieke uitdagingen, waaronder de ligging in de Jufferswaard, een Natura 2000-gebied en overstromingsgebied bij hoogwater. Provincie Gelderland wil vanwege de hoge ecologische waarden dit deel van de route op een zo duurzaam mogelijke manier aanleggen en gladheid bestrijden. De oplossing voor de gladheidsbestrijding is dichtbij gevonden. Het nieuwe deel van de snelle fietsroute wordt verwarmd met restwarmte uit het productieproces van papierfabriek Parenco. Provincie en Parenco willen na aanleg de effecten van het verwarmde asfalt op natuur en landschap monitoren.

De markt heeft kennis

Er zijn tot op heden nog weinig vergelijkbare innovatieve projecten met warmtetransitie in de sector grond-, weg- en waterbouw. Vanwege het unieke karakter van dit project zijn bedrijven uitgenodigd met kennis en ervaring in civiele - en installatietechniek en zich bezighouden met innovatieve warmtetransitie. We hopen dat bedrijven elkaar kunnen vinden om dit uitdagende project in bouwteamverband te realiseren. De definitieve marktuitvraag in de vorm van een aanbesteding volgt spoedig na deze marktconsultatie.

Maaswaalpad

Ook voor de snelle fietsroute tussen Nijmegen en Cuijk is een marktconsultatie gehouden. In deze route gaat het om een nieuw aan te leggen fietsbrug over de Maas. De procedure is hier al een stap verder. Na de zomervakantie maken de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar bekend welk bedrijf de brug gaat bouwen.

Terug naar nieuwsoverzicht