Iedereen op de fiets

7-6-2018 Jongentje met rode fietshelm

Heel Gelderland fietst

De campagne Heel Gelderland Fietst komt voort uit de omgevingsvisie. Het heeft als doel om van de Gelderland dé fietsprovincie van Europa te maken. Er gebeurt al heel veel aan fietspromotie. Denk aan de Giro die in 2016 in Gelderland van start ging, denk aan Tour de Force en aan Velocity 2017 in Arnhem-Nijmegen. Het fietsaandeel in het verkeer is op dit moment 27 %. In 2030 moet dat gestegen zijn naar 35 %. Daarom gaan we door met het promoten van de fiets met de campagne Heel Gelderland Fietst. De campagne start met drie bestaande projecten die een extra impuls kunnen gebruiken. De provincie Gelderland werkt samen met Hugocycling en BYCS. Bureaus met dezelfde doelstelling als de campagne.

De eerste projecten

Hugo van de Steenoven van Hugocycling roept gemeenten op om aan te haken op een van de projecten. Het liefst wil hij in 2 gemeenten aan de slag met:

1 Kinderen op de fiets naar school: In Rotterdam doen nog maar 25 % van de scholen mee aan het verkeersexamen. In Gelderland is dit minder problematisch, maar speelt ook hier. Steeds meer kinderen worden met de auto naar school gebracht. Het Kinderfietsenplan van de ANWB en Fietslessen op school door de Fietsersbond moeten daar verandering in brengen.

2 Doortrappen is een project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  gericht op ouderen die het fietsen niet meer veilig vinden

3 Nieuwe Nederlanders op de fiets is een project in samenwerking met onder andere asielzoekerscentra en stimuleert het fietsen onder mensen die nog niet kunnen fietsen.

Vragen en ideeën voor mobiliteitsgeluk

Deelnemers aan de kick off willen graag meedoen en net als Maud de Vries van BYCS er naar streven dat de helft van alle ritten in grote steden op de fiets gedaan wordt. Wat is daarvoor nodig? Wat is nodig om het fietsen aantrekkelijker te maken. Waar kunnen we met de fiets naar toe? Is het nodig om bijvoorbeeld ‘tankstations’ aan te leggen langs fietsroutes. Hebben fietsers dezelfde voorzieningen nodig als automobilisten? Hoe bereiken we mensen die fietsen helemaal niet belangrijk vinden. Projecten hebben vaak een beperkte levensduur, hoe kunnen we continuïteit bieden. Mobiliteit richt zich vaak op grote steden. De problematiek is daar anders dan in kleinere kernen; De afstanden zijn groter, Er is een hardnekkige autocultuur, het weer speelt een belangrijkere rol. Veiligheid en detail zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van een fietsenplan in de praktijk. Eén hindernis in de route maakt vaak de hele route ongeliefd.

Fietslab

Maandagochtend 4 juni 2018 werd het eerste fysieke Fietslab geopend op het station Arnhem Centraal. Fietslab Gelderland is een werkplaats waar we in gesprek gaan met inwoners van de Provincie Gelderland en fietsprofessionals. U kunt zelf ook terecht bij het Fietslab om te werken aan programmering op fietsgebied en zelf sessies organiseren rondom het thema fietsen. Met innovatieve oplossingen, pilots, de wetenschap en samenwerking met marktpartijen uit verschillende sectoren wordt provincie Gelderland dé fietsprovincie van Europa.

Terug naar nieuwsoverzicht