Inspirerende slotbijeenkomst Slimopweg Arnhem Nijmegen 28 mei 2018

7-6-2018 File op de A325

Een gevarieerd programma en de aanwezigheid van zo’n 100 nauw betrokken gasten maakte de slotbijeenkomst van Slimopweg Arnhem Nijmegen tot een groot succes.

Ervaringen met het programma

Het programma Slimopweg komt na 4 jaar ten einde. Met een goed gevoel keken de gasten terug én alvast vooruit naar het vervolgprogramma Sámen, Slim én Schóón. Gerda Dreise, gebiedscoördinator van Arnhem, zegt over haar ervaringen: ‘Ik heb geleerd dat gedragsbeïnvloeding tijd kost. Het is belangrijk om laagdrempelige acties op te zetten en het vuur warm te houden’. Betrokken werkgevers vatten het Slimopweg programma samen met de woorden: inspirerend, belangrijk, bewust en het hebben van een lange adem. 'We hebben een mooie stap gezet naar bereikbaarheid”, aldus Bernard de Graaf, voormalig mobiliteitsmakelaar Arnhem-Nijmegen. Nu het bewustzijn bij steeds meer werkgevers groeit, zijn er kansen om door te pakken. De werkgevers aan tafel gaan hoe dan ook het belang van bereikbaarheid in hun organisaties verankeren'.

Trekhaak gezocht

De voorstelling ‘Trekhaak gezocht’ door Tjerk Ridder, bleek veel herkenning op te leveren. Over een theatermaker die liftte met enkel een caravan.

Kiezen voor de fiets

In Nijmegen deden 1.167 deelnemers aan fietsstimulering mee en stapten 181 Nijmegenaren over van de auto op de fiets. In Arnhem deden onder andere 79 deelnemers mee aan de pilot Slim werken (na de spits reizen of thuis werken). Meer resultaten vind u in de flyer van Slimopweg. Het bleek moeilijk om de doelstellingen voor de fiets te behalen. Reden te meer om deze kennis de komende periode te gebruiken om automobilisten te motiveren om de fiets te pakken.

Poster met resultaten van Slimopweg

Verslag van de slotbijeenkomst

Videoverslag Slotbijeenkomst Slimopweg 

Terug naar nieuwsoverzicht