Nederrijnpad bij Renkum veiliger

14-10-2020 fietspad kruist Bokkedijk

Vrachtverkeer en fietsers kunnen vanaf deze zomer elkaar veilig kruisen op de Bokkedijk in Renkum. Het kruispunt is onderdeel van het Nederrijnpad, fietsers hebben er voorrang. 

De snelle fietsroute Nederrijnpad loopt van Wageningen tot Arnhem. Het is een belangrijke fietsverbinding tussen grote woon- en werkgebieden langs de noordkant van de Rijn.

Vrachtverkeer en fietsers nu beter op elkaar afgestemd

De Bokkedijk in Renkum ontsluit het papierrecyclingsbedrijf Reparco. Dagelijks rijden hier een groot aantal vrachtwagens het terrein op en af. Fietsers reden hier tot voor kort samen met het bestemmingsverkeer over dezelfde weg. Provincie Gelderland maakte samen met het bedrijf, gemeente Renkum en bewoners een nieuw plan om de situatie veiliger te maken. Fietsers zijn gescheiden van het bestemmingsverkeer en de Bokkedijk is versmald zodat vrachtwagens hier niet meer kunnen parkeren. Het werk was voor de zomer klaar. Fietsers rijden nu over een veilig vrijliggend fietspad en kruisen de Bokkedijk in de voorrang.

Toch geen verwarmd asfalt in de Jufferswaard

De nog te realiseren fietsverbinding door de Jufferswaard bij Parenco in Renkum is een belangrijke ontbrekende schakel in de route. Er waren plannen om dit deel van de route met restwarmte van de papierfabriek vorstvrij te houden. Het plan diende twee doelen. Het was een duurzame oplossing voor de gladheidsbestrijding en het koelwater van de papierfabriek zou verder afgekoeld zijn voordat het de Rijn in stroomt. Dit plan is uiteindelijk gestrand. Na jarenlang rekenen en overleggen blijken de kosten toch te hoog te zijn.

Vorderingen aanleg tracé door Jufferswaard

De voorbereidingen voor de uitvoering van het fietspad door de Jufferswaard lopen vertraging op. Uit flora en faunaonderzoek blijkt dat het fietspad een barrière vormt op het leefgebied van de ringslang, een soort op de rode lijst. Het is moeilijk een uitvoerbaar ontwerp te maken waarmee de ringslangen uit het gebied het fietspad kunnen passeren.

Daarnaast is de aanleg op dit moment niet mogelijk vanwege de stikstofproblematiek. Voor beide problemen wordt nog een oplossing gezocht.

Er komt een nieuw ontwerp voor Entree Arnhem West

Een andere belangrijke missende schakel is ‘Entree Arnhem West’ tussen de Hulkesteinsestraat (fietsstraat Klingelbeekseweg) en de Arnhemse binnenstad. Hier komen fietsers de stad binnen, op weg naar werk, horeca/winkels of voor een recreatieve fietstocht. Op dit deel van de snelle fietsroute komen alle fietsstromen vanuit de westelijke regio ten noorden van de Rijn richting de binnenstad samen. Ook is dit deel de schakel naar de Nelson Mandelabrug, en verder naar het zuiden naar het RijnWaalpad. Momenteel is gemeente Arnhem bezig met de ontwerpen voor dit deel, zodat er een aantrekkelijke route over Onderlangs-Oude Kraan-binnenstad en Boterdijk naar Rijnkade komt. Fietsers krijgen zoveel mogelijk een eigen fietspad, waarin zo min mogelijk kruisingen met autoverkeer zit. Dat is veilig, aantrekkelijk en comfortabel.

Terug naar nieuwsoverzicht