Fietsen tellen in Gelderland

11-9-2018 2 telslangen dwars over fietspad.

Op veel fietspaden in Gelderland zijn telslangen te vinden. In 2018 op meer dan 500 locaties. Dit jaar tellen provincie en gemeenten samen en wisselen de gegevens uit. Provincie en gemeenten willen hun beleid afstemmen op de meetresultaten. 

Hoe populair zijn de snelle fietsroutes

Om een goed beeld te krijgen van het gebruik van fietspaden meten we al verscheidene jaren de aantallen fietsers. Bij de aanleg van nieuwe snelle fietsroutes wordt al voor de start van het werk geteld hoeveel fietsers op dat moment de fietspaden gebruiken. In 2017 waren er in de regio Arnhem-Nijmegen 67 tellocaties. Dit jaar gaan we dat aantal uitbreiden op de snelle fietsroutes in de regio Stedendriehoek (21 locaties) en op de snelle fietsroute Zaltbommel-Den Bosch (6 locaties).

De exacte tellocaties zijn te zien op het kaartje fietstellingen.

Provinciewegen en gemeentelijke fietspaden

Met de toename van de populariteit van de fiets is het nodig om het aantal tellocaties uit te breiden. Wie inzicht wil in het fietsverkeer, moet tellen. Niet alleen op de snelle fietsroutes wordt geteld. Op het Hoofdfietsnet zijn 46 tijdelijke en 29 vaste locaties aangewezen langs provinciale wegen en doen 19 gemeenten mee met de fietsentelling. Ook op een aantal parallelwegen langs provinciale wegen willen we de fiets tellen.

Verkeersonderzoekbureau Telwerk B.V. voert tellingen uit

Telwerk maakt een planning om alle tellocaties te meten in september en oktober. In totaal worden 537 locaties geteld. Telwerk telt niet in de schoolvakanties. Een aantal tellocaties worden periodiek geteld, in het voorjaar en in het najaar. 87 locaties hebben vaste telpunten, daar wordt continu geteld.

Terug naar nieuwsoverzicht