Snelfietsroute Arnhem-Dieren komt langs het spoor

14-12-2017 Topografisch kaartje met rode lijn van de snelfietsroute langs het spoor onder de A12 door

Veel fietsers tussen Arnhem en Dieren

Veel scholieren, studenten en forensen stappen dagelijks op de fiets om naar hun school of werk te fietsen. Een goeie comfortabele fietsroute is noodzakelijk om het fietsen aangenaam en veilig te laten zijn. Een snelfietsroute is dan een logische keuze. We leggen nieuw asfalt aan, zorgen ervoor dat er zo min mogelijk gestopt hoeft te worden bij kruispunten en kiezen een route met zo min mogelijk hoogteverschillen.

Ontbrekende schakel

De snelfietsroute Arnhem-Dieren gaat onder de A12 door. Deze nog ontbrekende schakel is essentieel voor het welslagen van de route. Hierdoor wordt een nieuwe verbinding gemaakt waar eerst niet gefietst kon worden. Het verkort de afstand tussen Dieren en Arnhem met maar liefst 400 meter. Nu gaan veel fietsers via de Velperweg, dat is een flinke helling en minimaal 2 verkeerslichten extra.

Verschillende alternatieven voor kruising van de A12

Er waren verschillende geschikte locaties voor het passeren van de A12. Er is gekozen voor deze plek omdat dit de vlotste en veiligste verbinding tussen de beide steden is. De koppeling aan het spoor heeft als voordeel dat het een directe vlakke route is met weinig verkeerslichten. Ook liggen langs deze route belangrijke scholen en opleidingen. Studenten, leerlingen en werknemers van de HAN, Larenstein en Helicon kunnen straks over een veilige, vlotte route tussen woning en werk fietsen.

De andere locaties: het viaduct bij de Velperweg (A), het viaduct bij de IJssellaan (C) en de Straatweidentunnel (D) hebben alle als nadeel dat er niet lekker doorgefietst kan worden. Veel verkeerslichten en druk autoverkeer verhinderen hier een vlotte doorstroming voor de fietser. Deze problemen zijn ook niet zomaar op te lossen, omdat er te veel verkeer over deze wegen komt.

vier groene lijntjes op verschillende plekken onder A12 door

Zuider Parallelweg wordt Fietsstraat

De aansluitende straat, de Zuider Parallelweg wordt ingericht als fietsstraat, auto’s zijn welkom, maar zijn te gast ten opzichte van de fietser. Een mooi voorbeeld van een fietsstraat is de Dennenstraat in Nijmegen, de bewoners aan deze route zijn zeer te spreken over de opgeknapte straat. Het is hier niet alleen voor fietsers goed toeven, maar ook voetgangers ervaren deze straat als veilig en comfortabel.

Huizen met voortuinen, geparkeerde auto's, fietsers over rood asfalt

Wilt u meer lezen over de onderbouwing van de tracékeuze en aanleg van de snelfietsroute lees dan het ambitiedocument Snelfietsroute Arnhem-Dieren (PDF 1,4 MB. Pagina 15 en verder) en het Decisiorapport (PDF 2,7 MB).

Terug naar nieuwsoverzicht

Zie ook