Snelfietsroute wordt snelle fietsroute

19-4-2018 Rijnwaalpad, rood asfalt, 4 meter breed, fietsers

Snelle fietsroutes

In januari 2018 stelden Provinciale Staten het definitiekader Hoofdfietsnet Gelderland vast (PS2017-766). In dit document worden 4 verschillende categorieën beschreven: snelle fietsroutes, doorfietsroutes, schoolroutes en overige routes. Snelle fietsroutes hebben (volgens CROW) een lengte van 10 tot 20 kilometer en er fietsen per werkdag 1000 tot 2000 fietsers. Om in heel Nederland dezelfde namen te gebruiken bleek het voor de Provincie handiger om de naam snelfietsroutes te veranderen in snelle fietsroutes. Dit is de naam die de CROW hanteert. We willen de nieuwe naam zoveel mogelijk gaan gebruiken. De website passen we in de loop van de tijd aan.

Terug naar nieuwsoverzicht