Snelle fietsroute langs nieuwe verlengde A15

27-2-2020 brug waaraan fietsbrug hangt, water

Langs de nieuw aan te leggen verlengde A15 over het Pannerdensch kanaal komt ook een snelle fietsroute, de F15. De fietsbrug komt onder de brug voor auto’s te hangen.

Langs nieuwe A15 komt de F15 voor fietsers

Rijk en provincie Gelderland leggen een nieuwe snelweg aan: de doorgetrokken A15 van Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding over het Pannerdensch Kanaal. De provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaard en Duiven en Rijkswaterstaat bereiden de aanleg voor van de fietsroute F15 langs deze A15 van Ressen tot Groessen. Zodat automobilisten op de korte afstanden een goed alternatief hebben en kiezen voor de fiets.

Fietsnetwerk van hoge kwaliteit

De fietsroute verbindt niet alleen beide oevers van het Pannerdensch kanaal, maar ook de bestaande snelle fietsroutes RijnWaalpad (tussen Nijmegen en Arnhem) en De Liemers (tussen Zevenaar en Arnhem).
De nieuwe route langs de A15 kan dus ook gebruikt worden om bijvoorbeeld sneller op de fiets in Nijmegen te komen. Zo ontstaat er een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Liemers.

Ontwerpvoorstel brug over Pannerdensch kanaal

De brug wordt in het laatste stadium van de bouwperiode door GelreGroen gebouwd. GelreGroen heeft een voorstel gedaan voor een ontwerp van de brug met een fietspad dat onder de brug hangt. GelreGroen voegt daar nog een wandelpad aan toe. Midden op de brug wil de aannemer een uitzichtpunt creëren, waar fietsers en wandelaars vrij uitzicht hebben over het Pannerdensch Kanaal en de uiterwaarden. In het ontwerp worden vanaf het begin kansen voor de natuur meegenomen. Een voorbeeld hiervan zijn nestgangen voor oeverzwaluwen, die de aannemer wil bouwen in de pijlers van de brug.

Mobiliteitsgedeputeerde Van der Wal van de provincie Gelderland: 'Aannemerscombinatie GelreGroen heeft een ontwerpvoorstel gemaakt voor een iconische brug, die recht doet aan de belangen van de omgeving. Ik ben blij met hun voorstel voor een brug, die voor fietsers en wandelaars een nieuwe verbinding tussen de Liemers en de Betuwe wordt én die zij kunnen beleven zonder verstoring door langsrijdend gemotoriseerd verkeer.'

Planning

Rijkswaterstaat houdt bij de uitvoering van de A15-werkzaamheden rekening met de aanleg van de fietsroute. Uiterlijk 2024 wordt de snelle fietsroute opgeleverd, gelijktijdig met de doorgetrokken A15.

Terug naar nieuwsoverzicht