€100 miljoen van het Rijk voor aanleg fietsroutes en fietsstallingen

11-7-2018 auto's staan te wachten om in te voegen op rotonde

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt €100 miljoen beschikbaar om het fietsgebruik te bevorderen. Dat is een dikke acht miljoen per provincie. Om landelijk 200.000 mensen uit de file op de fiets te krijgen.

40% rijk, 60% cofinanciering

Het kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij stations. 26 miljoen is bedoeld om nieuwe snelle fietsroutes aan te leggen. De provincies zijn benaderd om dit geld te verdelen en projecten in te dienen. 40% van de kosten van een project kunnen gedekt worden met de rijksbijdrage. De andere 60% moet uit cofinanciering van de provincies, regio’s en gemeenten komen.

Duurzame fietsroutes tussen 2 of meer gemeenten

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moeten de projectvoorstellen voor snelle fietsroutes voldoen aan een aantal randvoorwaarden: het zijn duurzaam aan te leggen fietsroutes volgens de principes van circulair bouwen; de route verbindt meerdere dorpen/steden of is een aansluiting van een regionale route op het stadscentrum of station; de regionale financiering voor de routes is al beschikbaar; er zijn meerdere overheden bij betrokken; er is een samenwerking met werkgevers om het fietsgebruik te stimuleren.

Nieuwe en betere fietsstallingen bij stations

€74 miljoen van de €100 miljoen is bedoeld voor de financiering van nieuwe of op te knappen stallingen bij trein- en/of busstations. Projectvoorstellen voor fietsenstallingen worden beoordeeld naar de mogelijkheid van het stallen van het toenemende aantal ‘bijzondere’ fietsen zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen. Ook wordt gekeken naar het beter gebruik van de ruimte in stallingen en naar alternatieve services voor de reiziger, zoals het gebruik van deelfietsen.

Uitvoering klaar in 2021

Provincies, gemeenten en regio’s kunnen tot 22 september 2018 projectvoorstellen indienen. De uitvoering van de routes moet voor eind 2021 klaar zijn.

Meer weten over deze regeling lees dan de brief van het ministerie van I & W aan de provincie's

Terug naar nieuwsoverzicht