Partners Nijmegen - Beuningen

De gemeenten Nijmegen, Beuningen, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond waren samen verantwoordelijk voor de realisatie van de snelfietsroute. De gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering. De provincie Gelderland voerde de regie. De rijksoverheid financierde mee. De fietsersbond gaf advies in de planfase.