Partners

De gemeenten Lingewaard en Duiven, de provincie Gelderland, en Rijkswaterstaat zorgen samen dat de snelfietsroute F15 er komt. De provincie Gelderland voert de regie.