Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018

16-1-2018 Tour de Force roept om extra impuls te geven aan stimulering van fietsgebruik

Factsheet Tour de Force

Deze factsheet is goed te gebruiken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De Tour de Force roept steden, regio’s, provincies en het Rijk op het fietsgebruik te stimuleren. Fietsen heeft veel individuele en maatschappelijke baten. Zo maakt fietsen mensen mobieler, actiever en gezonder en is tegelijkertijd goedkoop. Fietsen draagt ook bij aan klimaat- en energiedoelen. Het houdt onze economische centra bereikbaar, maakt het OV sterk en houdt landelijk gebied vitaal. Investeren in fietsen heeft dus een hoog rendement en verdient daarom een stevige plek in de coalitieakkoorden van gemeenten.

Ook de provincie stimuleert fietsgebruik

Als provincie regisseren wij de aanleg van snelfietsroutes. Daarmee houden wij onze steden beter bereikbaar. De routes tussen steden worden directer, sneller en comfortabeler. Om mensen te stimuleren ook echt de fiets te pakken en van de snelfietsroutes gebruik te maken zetten wij gedragscampagnes in. Ook in het kader van Beter Benutten Vervolg zijn de nodige acties opgezet in samenwerking met gemeenten, hierbij valt te denken aan werkgeversacties. Er valt echter nog veel te winnen bij het inzetten van woon-werkvergoeding voor fiets.

Provincie Gelderland pakt fiets breder op. Bij het aanpakken van een provinciaal wegtraject in de onderhoudscyclus kijken wij met alle betrokken disciplines naar wat er moet gebeuren. Zo worden in een cyclus van 9 jaar alle provinciale fietspaden onder handen genomen als dat nodig is. Hierbij is aandacht voor veiligheid en ook de groeiende drukte op de fietspaden.

Met subsidies stimuleren wij gemeenten plaatselijke fietsroutes aan te leggen, te verbeteren en specifieke locaties te onderzoeken om zo kennis en innovatie toe te passen.

Fietsparkeerplaatsen bij stations en deelfietsen hebben onze aandacht vanwege het belang van de fiets in de keten van vervoer als aanvulling op trein of bus.

Als een van de opdrachtgevers van de FietsTelweek dragen wij bij aan het creëren van fietsdata. Op basis van deze gegevens krijgt de provincie, en ook gemeenten, beter inzicht in bestaande fietsknelpunten, maar soms ook in betere, meer gebruikte routes.

We werken graag samen met gemeenten om fietsen een extra impuls te geven.

De oproep van de Tour de Force kunt u hier lezen.

Bent u geïnteresseerd in alle argumenten en oplossingsrichting van Tour de Force, dan kunt u de factsheet hier downloaden.

Terug naar nieuwsoverzicht