Ontwerperscafés Fietsvoorzieningen slaan aan

15-1-2018 luchtfoto van situatie besproken tijdens een ontwerperscafé

Ontwerperscafés

Al een aantal jaren organiseert het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland samen met CROW-Fietsberaad regionale ontwerperscafés, gericht op probleemsituaties voor fietsers. Gezien de belangstelling en de waardering voorzien deze ontwerperscafés in een behoefte.

Informele setting

Tijdens een ontwerperscafé buigen deskundigen van gemeenten, politie, belangenorganisaties (Fietsersbond en VVN) zich in een informele setting over een aantal ontwerpopgaven, ingebracht door collega’s uit hun regio. Doorgaans betreft dit complexe situaties, waarbij de standaardoplossingen niet voldoen en creatief naar een oplossing moet worden gezocht.

Sparren

Er blijkt veel belangstelling voor de ontwerperscafés. Vooral het uitwisselen van kennis en het ‘sparren’ met vakgenoten wordt gewaardeerd. Medewerkers van (kleine) gemeenten hebben daar binnen hun eigen organisatie niet altijd de gelegenheid voor. Ook bieden de ontwerperscafés de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwste inzichten rond fietsgerelateerde onderwerpen als fietsstroken en fietsstraten.

Noord-Veluwe en Vallei

Het ontwerperscafé dat op 28 november 2017 in Harderwijk voor de regio’s Noord-Veluwe en Vallei werd georganiseerd was alweer het 9e ontwerperscafé in Oost-Nederland. De deelnemers bogen zich dit keer over een 4-tal cases, waarbij de positie van de fietser in het gedrang dreigde te komen: een herinrichtingsplan, twee complexe oversteeksituaties en de problematiek van tweerichtingsfietspaden bij rotondes.

Voor herhaling vatbaar

Met gemiddeld een 8 werd het ontwerperscafé fietsvoorzieningen Noord-Veluwe en Vallei door de deelnemers goed gewaardeerd. Eerdere ontwerperscafés hadden vergelijkbare cijfers. Het ROV Oost-Nederland en het CROW-Fietsberaad willen dan ook doorgaan met de organisatie hiervan. Het blijkt overigens dat de opzet van een ontwerperscafé zich ook goed leent voor andere thema’s. Zo werd al een ontwerperscafé dijkwegen voor Rivierenland georganiseerd. In 2018 is een ontwerperscafé plattelandswegen voorzien.

Terug naar nieuwsoverzicht