Snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch in ontwikkeling

15-1-2018 Maasbrug Hedel-Den Bosch waarover de snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch zal gaan

Eerste verkenning

Antea Group heeft in opdracht van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, ’s Hertogenbosch en de provincies Noord-Brabant en Gelderland een eerste verkenning uitgevoerd naar een mogelijk tracé voor een nieuwe snelfietsroute, de potentie en de kosten ervan.

Tracé

De route gaat van station Zaltbommel naar station ‘s Hertogenbosch. Op dit moment zijn er nog 4 mogelijke varianten in Zaltbommel en 2 in ‘s Hertogenbosch. In Zaltbommel bestaat geen duidelijke voorkeur voor een van de varianten. Een nader onderzoek zal de voor- en nadelen naar voren moeten brengen. De gemeente Zaltbommel doet veel aan participatie en zal haar inwoners zeker betrekken bij het maken van deze keuze. In Den Bosch is er een voorkeur voor de route achter het station. Deze  lijkt het meest effectief, omdat daar scholen staan en aan de voorzijde van het station al een redelijk goede fietsinfrastructuur ligt.

Filedruk A2

Deze route kan bijdragen aan het ontlasten van de filedruk op de A2. Ook het Rijk noemt in een landelijk onderzoek (knooppunt Deil-’s Hertogenbosch-knooppunt Vught) het versneld aanleggen van snelfietsroutes als een van de oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan de doorstroming van de A2. De snelfietsroute kan mensen stimuleren op de fiets te gaan in plaats van in de auto te stappen. Voor mensen die van ‘heel ver’ komen zou het zelfs mogelijk zijn de auto te parkeren op de parkeerplaats De Lucht om van daaruit op de fiets verder te gaan de stad in.

MKBA en schetsontwerp vóór de zomer

Provincie Gelderland heeft economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio gevraagd met een maatschappelijke kosten-/batenanalyse (MKBA) af te wegen welke tracévarianten het meest geschikt zijn. Naast de standaard-MKBA zal Decisio ook de uitgebreidere MKBA gaan toepassen, die in het kader van Tour de Force is ontwikkeld. Hierin worden ook gezondheidsaspecten meegenomen. Voor de zomer willen de bestuurders een schetsontwerp hebben, weten wat het precies gaat kosten, wat op de korte termijn al gerealiseerd kan worden en hoe het budget vervolmaakt kan worden.

Organisatie en financiering

Provincie Gelderland trekt het project snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch. De gemeenten leggen de route aan. Antea heeft de kosten geraamd op € 7,5 miljoen. Dit bedrag zal opgebracht worden door de betrokken gemeenten met subsidiebijdragen van beide provincies. Wij verwachten dat het Rijk misschien ook subsidie zal geven vanwege de ontlasting van de filedruk op de A2 waaraan deze snelfietsroute zal bijdragen.

Terug naar nieuwsoverzicht