Steeds meer fietsers op de snelle fietsroutes

10-4-2019 kaart met snelle fietsrotues en percentage stijging aantal fietsers

In het najaar van 2018 is er weer op de snelle fietsroutes geteld. Dit doen we sinds 2015. Het blijkt dat er steeds meer gefietst wordt op de snelle fietsroutes. Zodra een nieuwe route gereed is stijgt het aantal fietsers op de route.

Drie weken tellen op werkdagen

Met telslangen op het wegdek zijn drie weken lang alle fietsers geteld. De cijfers die op de afbeelding te zien zijn tonen het gemiddelde van deze drie weken. We hebben onderscheid gemaakt in werkdagen en weekend, want we willen expliciet weten hoeveel forensen over de snelle fietsroutes naar hun werk gaan. Snelle fietsroutes zijn ideaal voor woon-werkafstanden tot 15 km. In de weekenden wordt ook veel op de snelle fietsroutes gefietst, dan fietsen er vooral mensen die een dagje naar de stad gaan om te winkelen en recreanten.

Telgegevens geven belangrijke informatie voor aanleg van nieuwe routes

Bestuurders van zowel de provincie als de gemeenten zijn geïnteresseerd in de telgegevens. Zij willen immers weten of het besluit om snelle fietsroutes aan te leggen zinvol is. Tellingen zijn de enige objectieve meetgegevens die daarover inzicht geven.

Het verhaal achter de getallen

De getallen op de afbeelding zijn het aantal fietsers op het drukste punt van de route. Het is namelijk niet overal even druk. Vlak bij de stations en op plekken waar een aantal fietspaden bij elkaar komen is het drukker dan bijvoorbeeld halverwege de route. Niet iedereen fietst de hele route van het begin tot het eind. De meeste fietsers haken aan op een bepaald punt van de snelle fietsroute.

Uit de telgegevens is af te leiden dat op de routes die gereed zijn meer gefietst wordt dan op de routes die nog in uitvoering zijn. In 2017 werden iets minder fietsen geteld dan in de andere jaren. Er is toen geteld bij regenachtig weer, wat een verklaring kan zijn. Als het regent laten sommige forensen de fiets staan. Daarom is het van belang elk jaar in dezelfde periode te tellen, zodat weersinvloeden na een aantal jaren minder invloed hebben op de trendlijn.

Detailkaart met telgegevens

Binnenkort worden in de atlas verkeer op de website van de provincie de laatste tellingen bijgewerkt. Daarnaast hebben ook gemeenten hun telgegevens met de provincie gedeeld. Die staan ook op deze kaart. Verder is een app in ontwikkeling waarop tellingen van fietspaden, snelle fietsroutes en provinciewegen zijn opgenomen. Naast de telgegevens zijn hier ook algemene fietsgegevens te vinden (b.v. veiligheid, fiets verplaatsingen, ritlengte, motief, enz.) en gegevens rond het Hoofdfietsnet Gelderland.

We houden u op de hoogte wanneer de kaart en de app beschikbaar komen.

Terug naar nieuwsoverzicht