4 Sturingsmodellen om hoogwaardige fietsroutes te realiseren

15-4-2021 kaartje midden nederland met fietsroutes

Tour de Force publiceerde onlangs het rapport Sturingsmodellen Hoogwaardige Fietsroutes. Het rapport geeft een overzicht van de werkwijzen die de verschillende provincies en vervoersregio’s en gemeenten hanteren om hoogwaardige fietsroutes te realiseren. Dit overzicht helpt om de werkwijze te verfijnen of om andere keuzes te maken.

Hoogwaardige fietsroutes zijn de best uitgeruste fietsroutes in het regionale fietsnetwerk

De hoogwaardige regionale fietsroutes zijn het topsegment van de fietsroutes in Nederland. Deze regionale routes noemen wegbeheerders vaak ook snelle fietsroute, snelfietsroute, doortraproute of sterroute. Deze routes zijn in de eerste plaats gericht op het stimuleren en vergemakkelijken van het fietsen tussen woon en werk. In praktijk gebruiken ook schoolgaande jongeren en recreatieve fietsers de aantrekkelijke routes.

Sturen, rol kiezen en samenwerken

Het rapport beschrijft aan de hand van sturingsmodellen hoe provincies en vervoerregio’s in staat zijn een rol te kiezen in de totstandkoming van routes, gegeven eigen ambitie, financiële middelen en capaciteit. Maar ook ingegeven door het commitment van partners.

De informatie uit het rapport helpt provincies en vervoerregio’s om:

  • De eigen rol bij de totstandkoming van hoogwaardige fietsroutes tegen het licht te houden en waar gewenst verder te professionaliseren of een andere rol te kiezen;
  • Met collega’s uit andere provincies en vervoerregio’s het gesprek aan te gaan over werkwijzen en ervaringen;
  • Per route een beeld te vormen van de mogelijkheden tot sturen; en daarmee de uitgangspunten voor samenwerking en rolkeuze;
  • Met de gepresenteerde sturingsinstrumenten invulling te geven aan de gekozen rol en samenwerking

Vier verschillende manieren om ambities waar te maken

Uit het onderzoek kwam naar boven dat er vier verschillende manieren zijn die provincies en vervoersregio’s gebruiken om hun ambities voor hoogwaardige fietsroutes te realiseren. Het realisatie-, regie- , participatie- en subsidiemodel. De rol van provincies en vervoersregio’s wordt in deze reeks steeds kleiner. Daarnaast zijn er ook 4 instrumenten beschreven die daarbij ondersteunen: de  subsidieregeling en subsidiebeschikking, de intentieovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst.

Download het rapport Sturingsmodellen Hoogwaardige Fietsroutes (PDF 3 MB)

Terug naar nieuwsoverzicht