Fietsen draagt bij aan een bereikbaar en gezond Gelderland

15-4-2021 Groene bomen fietspad en spoor

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven presenteerde 8 maart 2021 het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer. Dit rapport laat zien dat de fiets een belangrijke bijdrage levert aan bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid.

Potentie van de fiets beter benutten

Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk zijn verenigd in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force. Samen schreven ze het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen. 8 maart 2021 presenteerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven het rapport aan de Tweede Kamer. De kern van het rapport is om de kansen die de fiets biedt nog beter te benutten. Als mensen vaker de fiets pakken, draagt dat bij aan het oplossen van urgente maatschappelijke opgaven. Meer fietsen verbetert de leefomgeving, verlaagt CO2 uitstoot door de auto te laten staan en fietsen draagt bij aan gezondheid. Daarom willen de partners fietsen stimuleren.

Investeren in infrastructuur en gedragsverandering

De groei in fietsgebruik moet goed en veilig gebeuren, en zorgt voor uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid en gebruik van ruimte. Als er meer wordt gefietst, stelt dat andere eisen aan fietspaden. Hiervoor zijn structurele en langjarige investeringen nodig in fietsinfrastructuur en gedragsverandering. Investeringen in onder meer fietspaden zijn kosteneffectief en de maatschappelijke baten zijn hoger dan de kosten. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets laat zien welke investeringen nodig zijn op de korte en de lange termijn.

Terug naar nieuwsoverzicht