Fietsstraten buiten het dorp of de stad

15-4-2021 weiland, rood asfalt, witte middenstreep

In fietsstraten is de fietser de belangrijkste weggebruiker. Auto’s en brommers die door deze straten rijden passen zich aan de snelheid  van het fietsverkeer aan. In steden en dorpen zie je ze regelmatig, maar zijn ze ook buiten de bebouwde kom een goed middel om de weg veiliger te  maken voor de fietser. CROW publiceerde een rapport met aanbevelingen voor deze fietsstraten.

Fietsstraten in Gelderland

De fietsstraat is voor de fietser een prettige manier om buiten de drukke verkeersaders door de stad te rijden. De routes doorkruisen woonwijken, gaan over parallelwegen of  door winkelstraten. Het zijn routes waar niet veel auto’s rijden. Het zijn eigenlijk brede fietspaden waar auto’s ook mogen rijden. 

Binnen Gelderlandse dorpen en steden zijn steeds meer fietsstraten. De straat is geheel ingericht met rood asfalt en er is dus geen aparte fietsstrook. Auto’s rijden niet harder dan 30 km per uur en geven ruim baan aan de fietser. Buiten de dorpen en steden zien we ze echter nauwelijks. In Gelderland is een fietsstraat buiten de bebouwde kom te vinden net buiten Apeldoorn (Veenhuizerweg tot Klaverweg). Deze fietsstraat is onderdeel van de snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer. De veiligheid op dit traject is beter geworden door de nieuwe inrichting. Auto’s rijden er rustiger dan voorheen en zijn voorzichtiger met inhalen van fietsers. Gemeente Apeldoorn kreeg tot nu toe geen klachten of meldingen over de  nieuwe maximumsnelheid of de herinrichting. Later dit jaar wil gemeente Apeldoorn ook het volgende deel van deze weg (1,3 km) als fietsstraat inrichten tot aan de bebouwde kom van Teuge.

CROW doet aanbevelingen voor fietsstraten  buiten de bebouwde kom

De CROW heeft voor fietsstraten binnen de bebouwde kom al de nodige publicaties geschreven. Voor fietsstraten buiten de bebouwde kom publiceerde CROW in maart 2021 een notitie met voorlopige aanbevelingen. CROW keek onder andere naar de opgedane ervaringen van de fietsstraat buiten Apeldoorn. Ook de fietsroute Deventer-Zutphen gaf input voor het onderzoek. Daar werd een optie onderzocht om een deel van de route buiten de bebouwde kom in te richten als fietsstraat. In de kennisbank van het Fietsberaad is het rapport te downloaden (PDF 2 MB).

Terug naar nieuwsoverzicht