Fiets speelt een belangrijke rol in de Visie voor een bereikbaar Gelderland

19-8-2020 2 fietsers blauwe lucht groen gras

De fiets gaat helpen om de bereikbaarheid in Gelderland te verbeteren. Gemeenten en regio’s zijn belangrijke spelers om dit met provincie Gelderland waar te maken.

Zo’n 30 medewerkers van gemeenten, regio’s, provincie en adviesbureaus kwamen 1 juli 2020 online bij elkaar. De deelnemers luisterden en praatten over de middelen en mogelijkheden om de Visie voor een bereikbaar Gelderland uitvoerbaar te maken. Drie panelleden waren uitgenodigd om hun kennis en ervaring te delen. Aan de hand van een aantal stellingen werd de discussie gevoerd.

Maarten Tjallingii nieuwe fietsburgemeester van regio Arnhem/Nijmegen.

De webinar begon met het nieuws dat Maarten Tjallingii start in zijn rol als de fietsburgemeester voor de regio Arnhem-Nijmegen.

Maarten Tjallingii: ‘Hoe fitter je bent, hoe beter je presteert. Als fietsburgemeester wil ik mij inzetten om projecten bij elkaar te brengen. Ik wil mijn netwerk inzetten en bijdragen aan duurzaamheid, milieu en vitaliteit.’

Fiets speelt een belangrijke rol in een goede bereikbaarheid van Gelderland

Anita Stienstra, coördinator van team Fiets van provincie Gelderland startte de discussie met de rol die voor de fiets is weggelegd in de bereikbaarheid van Gelderland. De fiets gaat helpen om de bereikbaarheid in Gelderland te verbeteren en is een schone en duurzame vorm van reizen die direct bijdraagt aan een betere leefomgeving. Gemeenten en regio’s zijn belangrijke spelers om de visie mogelijk te maken. Anita stelt nadrukkelijk de vraag hoe provincie Gelderland daarin kan helpen en ondersteunen. Want zonder samenwerking kan de visie niet uitgevoerd worden. 

Eens/oneens stellingen gaven een beeld van de ambities en doelstellingen uit de Visie

  1. We gebruiken actieve mobiliteit om ook doelen op andere beleidsvelden te bereiken. (80 % eens)
  2. In mijn regio of gemeente stimuleren we de fiets als primair vervoermiddel over afstanden minder dan 15 km (90 % eens)
  3. In mijn gemeente is veel weerstand tegen projecten waarmee fietsen gestimuleerd wordt. (40 % eens) 

Eens/oneens stellingen gaven inzicht in het instrumentarium uit de Visie

  1. In mijn gemeente of regio heeft actieve mobiliteit geen hoge prioriteit. (25 % eens)
  2. Wij hebben voldoende kennis in huis om de projecten in de visie voor een bereikbaar Gelderland uit te voeren. (75 % eens)
  3. In mijn gemeente of regio wordt onvoldoende budget vrijgemaakt om de ambities van de visie voor een bereikbaar Gelderland uit te voeren. (75 % eens)

Panelleden deelden hun kennis en ervaringen

Marieke Dijkema, senior-adviseur Milieu & Gezondheid bij GGD Gelderland en Overijssel: ‘GGD adviseert gemeenten en burgers. Fiets is een oplossing en middel naar een gezonde leefstijl en leefomgeving. De lucht, het stadsgeluid en nog veel meer varen er wel bij’. ‘Per ongeluk’ bewegen maakt mensen veel vitaler. Op de fiets naar de bakker, op de fiets de kinderen naar school brengen en op de fiets naar je werk horen daarbij’.

Martijn te Lintelo, senior-bestuursadviseur Mobiliteit bij de gemeente Arnhem en regio Arnhem en Nijmegen: ‘Ik geloof in het aanbieden van goede kwaliteit en niet in ontmoediging, dat werkt beter en heeft zich al bewezen in de praktijk’. ‘Als je mensen wilt activeren moet je mogelijkheden aanbieden om dat te doen’. ‘Arnhem en Nijmegen zijn van plan om hun netwerk aan snelle fietsroutes de komende tijd verder uit te breiden’.

Daniel Willems, verkeerskundige bij de gemeente Ede: ‘Gemeente Ede is bezig met een regionaal mobiliteitsconvenant om mensen te stimuleren naar het werk te fietsen’. ‘Gemeente Ede zet vol in op het stimuleren van de fiets. Bijvoorbeeld onder schoolgaande jeugd, maar ook onder ouderen (Doortrappen) en recreanten (MTB-ers)’.

Sjors van Duren, deelnemer van het webinar: ‘Nudges langs fietspaden maakt de fietser blijer en daarmee gemotiveerder. Langs het RijnWaalpad staat om de zoveel meter een object of andere aandachtstrekker’.

Terug naar nieuwsoverzicht