De speed-pedelec liever op het fietspad dan tussen auto’s

12-12-2018 fietser met helm op speed-pedelec

De speedpedelec-rijder heeft een overduidelijke voorkeur voor het fietspad. Dat blijkt uit de conclusies van een onderzoek in Gelderland. Binnen de bebouwde kom moeten deze snelle elektrische fietsen – wanneer er geen fiets-/bromfietspad is – op de rijbaan rijden. Op een aantal trajecten geldt een uitzonderingsmaatregel: daar mag de speed-pedelec toch op het fietspad.

Speedpedelec op fietspad of rijbaan

Per 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, juridisch de status van bromfiets. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de speed-pedelec in de bebouwde kom, net als de bromfietsers, van de rijbaan gebruik moet maken. “De wetswijziging heeft onder speed-pedelecrijders de nodige reuring gebracht”, zegt Martijn van de Lindeloof, verkeerskundige bij de provincie Gelderland. “Ze moesten binnen de bebouwde kom ineens van het fietspad naar de rijbaan.” Speed-pedelecrijders voelen zich vaak onveilig op de rijbaan. Op 16 wegen in de bebouwde kom heeft Gelderland daarom een uitzonderingsmaatregel ingevoerd. Op de fietspaden waar de uitzonderingsregel geldt werd het onderbord ‘speed-pedelecs toegestaan’ geplaatst. Hiermee kreeg de speedpedelec-rijder de keuze tussen rijbaan of fietspad.”

Uitzonderingsmaatregel onderzocht

De provincie heeft laten onderzoeken hoe de maatregel in de praktijk uitpakt. Het onderzoeksbureau Keypoint heeft een uitgebreide effectmeting op de zestien trajecten uitgevoerd. Er is op verschillende manieren gekeken naar het gedrag van de speed-pedelecrijder in het verkeer. Zo deden 31 ervaren speedpedelec-rijders mee aan het onderzoek, zij werden uitgerust met een 360graden-actiecamera met GPS, Ook zijn er observatiecamera’s langs de weg neergezet en zijn snelheidsmetingen verricht. In totaal zijn 191 passages van speed-pedelecs vastgelegd.

Speedpedelec-rijder kiest altijd voor het fietspad

De conclusies uit het onderzoek laten zien dat de speedpedelec-rijder voorkeur heeft voor het fietspad – zowel op de uitzonderingstrajecten als daarbuiten. Als er een fietspad is, kiest hij daarvoor, ook als het niet is toegestaan. Het onderzoek laat zien dat de speed-pedelecrijder, ondanks toenemend motorvermogen en actieradius, in de loop der jaren niet sneller is gaan rijden. De speed-pedelecs rijden binnen de bebouwde gemiddeld 33 km/u. Het maximum van 45 km/u wordt in de praktijk vrijwel nooit gereden, zeker niet in de kom. Dit bevestigt het vermoeden van de provincie dat de speed-pedelecrijder zijn snelheid niet bepaalt op basis van het technisch vermogen, maar van hoe hijzelf de veiligheidssituatie inschat.

Snelle fietsroutes zijn zeer geschikt voor speed-pedelecs

Op verschillende trajecten van snelle fietsroutes mogen nu door de wetswijziging ook geen speed-pedelecs rijden. Deze routes zijn wel zeer geschikt voor speed-pedelecs. De consequenties voor speed-pedelecs variëren van onhandig (vaak moeten wisselen tussen fietspad en rijbaan) tot zeer gevaarlijk (alternatieve route loopt via drukke rijbaan). Gelderland wil met de beherende gemeenten van snelle fietsroutes bespreken om het alsnog mogelijk te maken dat speed-pedelecs op de snelle fietsroute worden toegelaten.

Provincie kiest voor handhaven maatregel

Het veiligheids- en snelheidsgedrag van speed-pedelecrijders in relatie tot medeweggebruikers geeft voor Gelderland geen reden om de maatregelen te herzien of uit te breiden. De provincie heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met het CROW en dringt bij het ministerie I&W aan op een landelijke passende maatregel voor de speed-pedelec. Iedereen is gebaat bij  eenduidige en veilige regels voor de speed-pedelec.

Terug naar nieuwsoverzicht