Subsidie voor kwaliteitsverbetering Hoofdfietsnet Gelderland

12-12-2018 Kaart met fietspaden

Provincie Gelderland heeft samen met de Gelderse gemeenten alle belangrijke fietspaden in kaart gebracht met het Definitiekader Hoofdfietsnet Gelderland. Deze fietspaden komen in aanmerking voor een subsidie voor kwaliteitsverbetering. De subsidieregeling opent op 7 januari 2019.

Gelderse omgevingsvisie Gaaf Gelderland geeft fiets een belangrijke rol

In de Gelderse omgevingsvisie staat een ambitieus doel genoemd als het om de fiets gaat. Gelderland wil in 2030 dat 35 % van alle verkeersbewegingen per fiets is. Nu is dat 28 %. Een van de maatregelen om dit te bereiken is te zorgen voor een goede kwaliteit van de fietspaden. Zo wordt er onder meer gekeken naar de breedte van de fietspaden en de bermen naast de fietspaden. Bredere fietspaden en bermen geeft meer veiligheid.

Gemeenten gaan aan de slag met fietspaden

70 % van de fietspaden is in beheer bij de gemeenten. De gemeenten willen graag aan de slag met de kwaliteit. De provincie heeft voor 2019 een subsidiebedrag van 5 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning. De subsidie kan aangevraagd worden als het fietspad onderdeel is van het Hoofdfietsnet en voldoet aan het definitiekader. Het fietspad moet een regionaal karakter hebben, bijvoorbeeld een fietspad tussen twee dorpen met bepaald aantal inwoners, een fietspad naar een ziekenhuis of station.

Criteria om in aanmerking te komen voor subsidie

Een subsidieaanvraag kan ingediend worden voor maatregelen die de directheid van de route verbeteren, de veiligheid vergroten en/of het fietspad comfortabeler en aantrekkelijker maken. Voor elk van deze drie maatregelen is subsidie beschikbaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de lengte van het aan te pakken fietspad en het aantal fietsers dat gebruikt maakt van het fietspad.

De regels voor de fietssubsidie zijn terug te vinden in artikel 5.13 van Regels voor ruimte

Aanvraag is vereenvoudigd

De subsidieregeling is sterk vereenvoudigd ten opzichte van vorig jaar. Zo is voor de aanvraag bijvoorbeeld geen uitgebreide kostenraming vooraf en achteraf meer nodig. Ook is er geen accountantsverklaring meer nodig. Achteraf kijken we naar de toename van het aantal fietsers.

Definitiekader

In het Definitiekader is te lezen aan welke uitvoeringseisen de fietsroutes (school- en doorfietsroutes en snelle fietsroutes) moeten voldoen en hoe het kader is opgebouwd.   

Informatiebijeenkomst over Hoofdfietsnet

Donderdag 6 december 2018 was er een informatiebijeenkomst voor gemeenten over de subsidieregeling voor het Hoofdfietsnet. Zo’n 40 gemeenteambtenaren bezochten de bijeenkomst. De presentatie kunt u terugzien in de powerpointpresentatie.

Terug naar nieuwsoverzicht