IPO ziet vijf gouden kansen voor de fiets

13-2-2019 Treinstation fietsenstalling bij elkaar

Fietsen is, samen met lopen, de meest duurzame vorm van vervoer. Het levert een positieve bijdrage in het realiseren van belangrijke opgaven van nu en de toekomst: energietransitie, vitale en leefbare steden en regio’s, veilig verkeer, fitte en gezonde inwoners. Provincies hebben een sleutelrol en kunnen door investeringen in fietsbeleid substantieel bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven.

Maak het fietsnetwerk compleet 

Comfortabele en veilige regionale fietsroutes maken het fietsen aantrekkelijk op afstanden tot ± 15 kilometer. De ambities voor snelle fietsroutes zijn in kaart gebracht, de plannen liggen klaar. Nu doorpakken betekent dat er in 2030, 500 kilometer directe, comfortabele en veilige fietsroutes aangelegd of verbeterd zijn.

Snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer

De combinatie (deel-)fiets en openbaar vervoer neemt nog steeds toe in populariteit. Dit vraagt om minstens 100.000 extra stallingsplekken bij OV-knooppunten: bij treinstations, busstations, metrohaltes en doorgaande buslijnen. Een provinciale bijdrage aan investeringen en innovatieve deelfiets- en stallingsconcepten zorgt voor een optimaal aanbod voor de deur-tot-deur reis.

Bouwen vanuit de fietsgedachte

De komende jaren zijn veel nieuwe woningen nodig. Bij de keuze van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en openbare gebouwen is bereikbaarheid belangrijk. Verdichting en nieuwe bouwlocaties nabij OV-knooppunten verbetert ook de fietsbereikbaarheid en voorkomt mobiliteitsknelpunten.

Iedereen veilig op de fiets door de provincie

Alle overheden doen mee aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Fietsveiligheid heeft prioriteit. Concrete maatregel die provincies kunnen nemen is investeren in veilige fietspaden. Een goed wegdek van voldoende breedte, kantmarkering, stevige bermen en verlichting vergroot de veiligheid. Ook kunnen provincies werken aan gerichte programma’s die het veilig fietsen van jong tot oud bevorderen.

Makelaar in bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor krachtige economische en leefbare regio’s. Regionale bereikbaarheid is niet alleen essentieel voor een bloeiende economie, maar brengt mensen ook letterlijk in beweging en in verbinding met elkaar. 

Veel mobiliteitsvraagstukken doen zich voor op regionaal niveau.

Terug naar nieuwsoverzicht