Nieuwe bewegwijzering voor fietsers klaar

28-1-2021 fietsbordjes rood op wit, rode tekst

3 nieuwe fietsborden voor hoogwaardige regionale fietsroutes (snelle fietsroutes) maken het fietsers makkelijker om hun weg te vinden. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en de samenwerkende overheden en Tour de Force ontwikkelden deze borden.

Fietsbewegwijzering maakt het makkelijker voor fietsers

De nieuwe bewegwijzering bestaat uit drie verschillende typen borden op verschillende plaatsen: de voorwegwijzer staat ruim voor de kruising, de beslisser staat op de kruising en het bevestigingsbord staat op de ingeslagen weg. De borden zijn voorzien van een gekleurd kader met F-nummer. Het gebruik van de juiste kleur, vorm, contrast en logo’s en/of nummers op de bewegwijzering speelden een belangrijke rol in een betere beoordeling, zichtbaarheid en het herkennen van de nieuwe fietsborden. De nieuwe borden dragen optimaal bij aan het op tijd zien en herkennen van de weg van A naar B voor de (snellere) fietser.

F344 Deventer-Apeldoorn heeft de primeur

De hoogwaardige regionale fietsroute F344 Deventer-Apeldoorn is als eerste in Nederland uitgerust met de nieuwe borden.

De borden zijn gemaakt van 100 % recyclebare materialen. Ze hebben een plantaardige oorsprong zoals hennep en maiszetmeel. Door hun duurzame uitvoering zijn de borden genomineerd voor de Gelderse circulaire innovatie award.  

Resultaat van constructief samenwerken en gedegen kwalitatief onderzoek

“Voldoet de huidige fietsbewegwijzering nog wel voor de - met name - snellere fietser?” Dat was de vraag van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Zij namen eind 2016 het initiatief voor verdere ontwikkeling van fietsbewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes.

Tour de Force ging er mee aan de slag. Tour de Force is een netwerk van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms dat zich inzet voor 20% meer fietskilometers in Nederland.

Pilot 1: Demonstratieroute Tilburg-Loon op Zand-Waalwijk

Tour de Force voerde twee pilots uit. De eerste pilot was in 2017 op de demonstratieroute Tilburg-Loon op Zand-Waalwijk. De uitkomst was dat het toepassen van een voorwegwijzer vóór de kruising en een bevestigingsbord na de kruising de leesbaarheid verhoogt en daarmee ook de verkeersveiligheid. Zeker op locaties waar harder gefietst wordt dan gemiddeld, vooral in het buitengebied. De Breda University of Applied Sciences (BUAS) voerde samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) het onderzoek uit onder gebruikers, beheerders en beleidsmakers.

Pilot 2: Landelijke opschaling naar drie regionale fietsroutes

De aanbevelingen uit de eerste pilot vormden de basis voor verdere verbetering van het ontwerp. De NBd stelde in 2018, naast de bestemming en het unieke F-nummer, diverse ontwerpen op waarin ook verschillende kleuren werden gebruikt. Deze ontwerpvarianten zijn vervolgens getest op drie pilotroutes: Apeldoorn-Deventer, Utrecht-De Bilt, Eindhoven-Veldhoven.

Ruim 2.100 respondenten vulden enquêtes in die bruikbare informatie opleverde voor het onderzoek. TNO en Experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding gaven advies over de praktische toepasbaarheid van de F-nummering en kleurgebruik.

CROW-richtlijn Bewegwijzering

De adviezen, pilots en enquête leidde tot de nieuwe bordenfamilie: een voorwegwijzer, beslisser en bevestigingsbord. Binnenkort worden de borden als aanvulling opgenomen in de CROW-richtlijn voor (fiets)bewegwijzering. Die richtlijn is overal toepasbaar en bevordert veiligheid, uniformiteit en continuïteit op de fietspaden.

Terug naar nieuwsoverzicht