Rijkswaterstaat zoekt nieuwe bestemming voor fietsbrug

11-7-2018 2 wandelaars kijken over de reling van de brug. een fietser passeert

De fietsbrug bij Vianen wordt niet meer gebruikt, maar is nog niet versleten. Na onderzoek blijkt hergebruik bij de spoorbrug bij Culemborg niet haalbaar. Rijkswaterstaat onderzoekt nu andere locaties. 

Technisch en financieel onderzoek nodig voor hergebruik materiaal

Rijkswaterstaat heeft in het najaar van 2017 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor hergebruik van de fietsbrugdelen van de boogbrug bij Vianen. De brug is al enige jaren niet meer in gebruik en staat op de nominatie om verwijderd te worden. De fietsbrugdelen zijn echter nog in goede staat, vandaar dat gezocht is naar een locatie waar de brug hergebruikt kunnen worden. Hergebruik van vrijkomende materialen past bij de wens van Rijkswaterstaat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Hergebruik leek bij de spoorbrug tussen Culemborg en Houten kansen te bieden. Bij beide gemeentes zijn in het verleden moties ingediend om mogelijkheden voor een fietsbrug te onderzoeken. De spoorbrug bij Culemborg is eigendom van ProRail en aanleg van een fietsbrug zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met gepland groot onderhoud. ProRail, de Gemeenten Culemborg en Houten en de provincies Gelderland en Utrecht waren enthousiast en keken samen of hergebruik haalbaar was.

Kosten voor hergebruik bij spoorbrug in Culemborg te hoog

Helaas leverde deze specifieke locatie een aantal kostbare knelpunten op. De kosten zaten vooral in de overbrugging die nodig is om de fietsbrug aan te laten sluiten op het wegennet en de aanpassingen die nodig waren aan de constructie van de spoorbrug om het extra gewicht te kunnen dragen. De financierbaarheid werd daarmee een te grote uitdaging, waardoor het idee voor aanhaking bij de spoorbrug bij Culemborg is losgelaten. Dat wil niet zeggen dat de fietsbrugdelen nu afgevoerd gaan worden. Er zijn nog diverse andere locaties waar ze wellicht gebruikt kunnen worden. Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en provincie Gelderland zoeken nu naar een andere locatie.

Onderzoek biedt aanknopingspunten voor samenwerking in de toekomst

Ondanks het feit dat hergebruik bij de brug van Culemborg niet haalbaar bleek, leverde de samenwerking tussen de partners veel enthousiasme en nieuwe verbindingen op. De betrokken partijen weten nu veel beter van elkaars ambities en zullen de weg naar elkaar makkelijker vinden. Bovendien gaf het veel inzicht in wat er komt kijken bij hergebruik van vrijkomende materialen, en hoe je samen verantwoordelijkheid moet nemen om daarvoor een herbestemming te vinden. Dat biedt waardevolle aanknopingspunten voor de toekomstige ontwikkeling naar een circulaire economie.

Terug naar nieuwsoverzicht