Samenwerking aan snelle fietsroute Ede-Wageningen vastgelegd

10-10-2019 fietsers steken de weg over

De gemeenten Ede en Wageningen werken samen met de provincie Gelderland aan de snelle fietsroute Ede-Wageningen voor een betere bereikbaarheid in de regio. Deze zomer ondertekenden zij het plan van aanpak. Hiermee is de samenwerking en zijn de financiële toezeggingen vastgelegd.

Drukke fietsroute krijgt meer ruimte voor fietsers

Op de route tussen Ede-Centrum en Wageningen-Centrum wordt veel gefietst, ruim 5.000 fietsers per dag en op de drukste delen van de fietsroute kan dit oplopen tot circa 7.000 fietsers per dag. Dit aantal groeit nog fors door het toenemende aantal treinreizigers, door het groeiend aantal studenten en werknemers op de Wageningen Campus, en het groeiende fietsverkeer uit Ede, Bennekom en Wageningen zelf. De gemeenten werken daarom samen met de provincie Gelderland om de grote stromen dagelijkse fietsers beter te faciliteren met de aanleg van een snelle fietsroute. Zodat fietsers veilig, comfortabel en nagenoeg zonder wachten kunnen doorrijden van en naar Ede-Centrum, station Ede-Wageningen en Wageningen-Centrum.

Route met brede fietspaden, fietsstraten en fietstunnels

Het tracé voor de snelle fietsroute komt te liggen tussen Ede-Centrum – intercitystation Ede-Wageningen – Edeseweg – Bennekom – Bovenweg – Grintweg – Nijenoord Allee – Hoevestein – Churchillweg – Wageningen-Centrum en heeft aftakkingen naar de Campus in Wageningen. Op de gehele route worden de fietspaden verbreed, door brede vrijliggende fietspaden, verbrede fietsstroken of inhaalstroken. Enkele tracés worden ingericht als fietsstraat. Dit zijn straten waar de auto te gast is. Op de rotondes krijgen fietsers voorrang. De bestaande rotondes worden hiervoor aangepast en verruimd voor de veiligheid en doorstroming van zowel fiets- als autoverkeer. Onder station Ede-Wageningen, de Emmalaan en de Parklaan komen fietstunnels die de veiligheid, comfort en reistijd voor de fietser sterk verbeteren.

Zoveel mogelijk voorrang voor fietsers

Na realisatie van de snelle fietsroute hebben fietsers tussen Ede en Wageningen bijna overal voorrang. Op de route van circa 9 km blijft één kruispunt over met verkeerslichten, voor de rest krijgt de fietser voorrang of zijn er ongelijkvloerse kruisingen. De fietspaden en fietsstraten krijgen herkenbaar rood asfalt. De totale kosten zijn geraamd op 13 miljoen euro.

Uitvoering werk duurt minstens tot 2024

De Voorlopige Ontwerpen (VO) voor de route zijn grotendeels klaar. De uitvoering van de eerste onderdelen start nog dit jaar. De verwachting is dat de hele route eind 2024 klaar is. De opleverdatum is afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw van het station Ede-Wageningen en van de uitvoering van het project Beter Bereikbaar Wageningen.

Terug naar nieuwsoverzicht