Fietsen geteld op Gelderse fietspaden

14-10-2020 Telslang op asfalt

Zoals ieder jaar is ook in 2020 weer geteld op tal van fietspaden in Gelderland. Naast de permanente telpunten zijn extra telslangen neergelegd op belangrijke routes van provinciale en gemeentelijke wegen.

Alle fietstellocaties staan op Geldersverkeer Gelderland.

De telresultaten komen, zodra ze binnen zijn, ook op deze pagina te staan.

Gelderland telt elk jaar in september

Elk jaar tellen we met telslangen het aantal fietsers op de snelle fietsroutes. De telslangen liggen ook op plekken waar plannen zijn een snelle fietsroute te realiseren. Daarnaast doen een aantal gemeenten mee met fietstellingen op haar eigen wegen.

We tellen steeds in dezelfde periode. Drie weken in september. Steeds op dezelfde plekken, om de uitkomsten goed met elkaar te kunnen vergelijken. Op de meeste routes zit groei. De tellingen op routes die nog niet klaar zijn laten steevast een forse groei zien zodra de gehele route af is.

Alle tellingen van het jaar 2020 worden gepubliceerd in de Atlas Gelders Verkeer (officiële update van deze webpagina is maart/april 2021).

Landelijke cijfers van het CBS

Ook cijfers van het CBS geven inzicht in het aantal fietsers op de Gelderse fietspaden. Recent zijn de gegevens over 2018 beschikbaar gekomen. Deze gegevens zijn verwerkt in ons fietsdashboard op de pagina Verplaatsingen. Hier zijn ook vergelijkingen met landelijke gegevens te zien, zoals in onderstaande visualisatie. Hier is goed te zien dat we ieder jaar dichter bij de streefwaarde komen van 35% vervoersbewegingen per fiets in 2030.

grafiek met jaarlijkse percentages fietsverkeer

Terug naar nieuwsoverzicht