Cleantech Regio legt voorontwerp fietsroute tussen Apeldoorn en Epe voor aan bewoners

28-10-2021 digitale tafel met plattegrond

Op 25 oktober kregen omwonenden de gelegenheid zich te laten informeren en vragen stellen over het voorontwerp van de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe (F50), met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Door een coronabesmetting konden 2 andere avonden op 26 en 27 oktober niet doorgaan.

2 bewonersavonden gingen niet door

Door een coronabesmetting konden 2 bewonersavonden in Vaassen en Epe helaas niet doorgaan. Deze avonden worden zo snel mogelijk alsnog gehouden. Waarschijnlijk live. Maar als dat niet kan online. Voor de live-bijeenkomst zullen aangescherpte coronamaatregelen gelden.

Mening bewoners telt mee in besluit tot aanleg

De afgelopen jaren is meerdere malen contact geweest met de bewoners in de omgeving en een klankbordgroep over de mogelijkheid van een fietsroute tussen Epe en Apeldoorn. Veel reacties zijn verwerkt in de ontwerpen. Het schetsontwerp is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (VO). Dit voorontwerp werd 25 oktober gepresenteerd in Wenum-Wiesel. De datum voor de avonden in Vaasen en Epe zijn nog niet bekend. De gemeentebesturen van Apeldoorn en Epe besluiten eind van dit jaar of deze hoogwaardige fietsroute (snelle fietsroute) er komt, en zo ja, welke route het wordt. Alle reacties die zijn ingediend betrekken zij bij de keuze die zij gaan maken.

Diverse varianten

In het VO staan twee varianten voor de fietsroute op Apeldoorns gebied: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. De Baronnenroute volgt het oude spoortracé van Apeldoorn naar Epe, tot aan de Kweekweg. De Veluweflankroute begint langs het kanaal bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, loopt via de Stadhoudersmolenweg en sluit vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) aan op het oude spoortracé.

Voor Epe, tussen de N309 en de Kweekweg, zijn er drie varianten.

Verslag van reacties tot nu toe

Alle informatie en verslagen van reacties op het schetsontwerp en de waardenkaart en alle ontwerpkaarten over de fietsroute staat op www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe.. Een waardenkaart brengt de verschillende ‘waarden’ van de route in beeld en gaan over de natuur, landschapstypen en cultuurhistorie langs de route.

De nieuwe route is voor fietsers veiliger en sneller 

Cleantech Regio werkt samen met de gemeenten Epe en Apeldoorn en provincie Gelderland aan een veiliger en snellere route. Deze route willen we aanleggen omdat het traject steeds drukker wordt en er steeds meer verschillende soorten fietsen op rijden met verschillende snelheden.  Dat is een goede ontwikkeling, want meer mensen op de fiets helpt de regio bereikbaar te houden.

Terugblik op de bewonersavonden kunt u vinden op de website van de Cleantech Regio

Terug naar nieuwsoverzicht