Sinds 2015 stijgt het aantal fietsen op de hoogwaardige fietsroutes in de regio Arnhem-Nijmegen

28-10-2021 fietsers op brug Maasover

Uit de fietstellingen in september 2021 blijkt dat dit jaar op werkdagen minder gefietst is dan vorig jaar. Maar over de lange termijn zien we een stijging van 37 %.

Grootste stijging op fietsroute Nijmegen-Wijchen

Elk jaar tellen we met telslangen het aantal fietsers op hoogwaardige fietsroutes (snelle fietsroutes). De telresultaten van 2021 zijn inmiddels verwerkt. Ze geven inzicht in de toe- of afname van het aantal fietsers op hoogwaardige fietsroutes op werkdagen. De nieuwe brug, de Maasover, over de Maas leverde op het MaasWaalpad een stijging op van 4 %. Op de fietsroute Nijmegen-Wijchen steeg het aantal fietsers met 12%. Op de geplande nieuwe hoogwaardige route Ede-Wageningen steeg het aantal fietsers met 11 %.

Grafiek percentage groei en afname sinds 2015

Minder gefietst dit jaar door thuiswerken

De invloed van het thuiswerken door COVID zien we terug in de cijfers. In heel Gelderland telden we 4 % minder fietsen dan vorig jaar. Voor de regio Arnhem-Nijmegen was er een afname van 6 % ten opzichte van vorig jaar. Maar vergeleken met het jaar 2015 wordt 37 % meer gefietst in de regio Arnhem-Nijmegen op de hoogwaardige fietsroutes. We mogen verwachten dat deze tendens zich herstelt als het thuiswerken niet meer strikt noodzakelijk is. Want fietsen levert een belangrijke bijdrage aan het bereikbaar houden van Gelderland.

Tellen op fietspaden van Gelderse gemeenten

11 Gelderse gemeenten deden mee aan de tellingen. De gegevens van deze gemeenten zijn voor een groot deel ook binnen. 

Alle telcijfers van de hoogwaardige fietsroutes, gemeentelijke en provinciale telpunten staan op https://geldersverkeer.gelderland.nl/fiets2021.html. (Heeft u interesse in gedetailleerde informatie per route klik dan bovenin de titelbalk op de link: Resultaten fietstellingen snelle fietsroutes 2021)

Gelderland telt elk jaar in september

We tellen steeds in dezelfde periode. Tuusen de zomervakantie en de herfstvakantie. Steeds op dezelfde plekken, zodat we de uitkomsten goed met elkaar kunnen vergelijken. Op de meeste routes zit groei. De tellingen op routes die nog niet klaar zijn laten steevast een forse groei zien als de gehele route gereed is. Dit laat zien dat fietsers de hoogwaardige fietsroutes weten te vinden en dat het aantal fietsers daar stijgt. Zo kunnen we zien of ons beleid effect heeft en of we ons doel kunnen halen naar een groei naar 35 % fietsers in het verkeer in 2030.

Terug naar nieuwsoverzicht