Onderzoek naar effect van speed-pedelecs op fietspaden

11-9-2018 fietsverkeersbord met onderbord speed-pedelecs toegestaan

Speed-pedelecs mogen in Gelderland langs een aantal provinciale wegen op het fietspad rijden. Onderzoekers bekijken in de maand september 2018 het effect van deze maatregel.

Uitzonderingsmaatregel voor speed-pedelec

In 2017 maakte de provincie een uitzonderingsregel voor speed-pedelecs. Speed-pedelecs mogen daardoor op fietspaden rijden met een onderbord ‘Speed-pedelecs toegestaan’ onder het verkeersbord ‘Verplicht fietspad’. Op 16 trajecten in Gelderland kan de speed-pedelecrijder zelf kiezen voor het fietspad of de rijbaan. In september 2018 onderzoeken we het effect van deze maatregel.

Onderzoek naar effect speed-pedelecs op fietspaden

Keypoint onderzoekt op de 16 fietspaden het gedrag van speed-pedelecrijders. Ook bekijken ze het gedrag en beleving van medeweggebruikers zoals fietsers, automobilisten en voetgangers. 34 gebruikers van speed-pedelecs delen via camera’s en GPS hun gedrag en snelheid. Keypoint onderzoekt de gevolgen daarvan op de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Ook voeren ze onderzoek uit met vaste camera’s, laserguns, enquêtes en een veldonderzoek.

Resultaten onderzoek

In november 2018 ontvangen we de resultaten van het onderzoek. Aan de hand daarvan kijken we of we de uitzonderingsmaatregel moeten aanscherpen, uitbreiden of juist beperken. 

Voor Speed-pedelec en brommer gelden dezelfde verkeersregels

De wet kwalificeert de speed-pedelec sinds 2017 als brommer. Daarom mag de speed-pedelec binnen de bebouwde kom alleen nog op bromfietspaden rijden. Waar alleen fietspaden zijn, moet de speedpedelec op de rijbaan. Veel speed-pedelecrijders vinden dat niet prettig. Het is een snelle elektrische fiets die snelheden kan halen tot 45 kilometer per uur. In de praktijk houden de fietsers vaak veel lagere snelheden aan, zeker in de bebouwde kom.

Terug naar nieuwsoverzicht