Partners de Liemers

De gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort en Zevenaar, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond waren samen verantwoordelijk voor de realisatie van de snelfietsroute. De gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering. De provincie Gelderland voerde de regie. De rijksoverheid financierde mee. De fietsersbond gaf advies in de planfase.

Logo Arnhem             Logo Westervoort             Logo Zevenaar

Logo Duuiven             Logo Gelderland             Logo Rijkswaterstaat   Logo Fietsersbond