Veel gestelde vragen

Zit uw vraag er niet tussen?

Neem contact op met het provincieloket van de provincie Gelderland.

Wat is de stand van zaken omtrent de besluitvorming?

In 2015 zijn afspraken in een bestuursovereenkomst vastgelegd en ondertekend. In deze overeenkomst staan de afspraken over de voorbereiding, uitvoering en beheer en onderhoud. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de deeltrajecten op hun grondgebied. De provincie Gelderland treedt op als regievoerder. Medio 2016 is de financiering van de brug rond gekomen.

Wie betalen er mee aan de fietsroute?

De snelfietsroute wordt gefinancierd door 8 verschillende partijen:

  • Gemeente Nijmegen: €400.000
  • Gemeente Cuijk: €400.000
  • Gemeente Heumen: €200.000
  • Gemeente Mook en Middelaar: €400.000
  • Provincie Limburg: €1,8 miljoen
  • Provincie Noord Brabant: €3 miljoen
  • Provincie Gelderland: €8 miljoen.

Blijft het veer tussen Cuijk en Middelaar in de vaart, ook na aanleg van de fietsbrug?

De exploitatie van de bestaande veerverbinding tussen Cuijk en Middelaar wordt na aanleg van de snelle fietsroute door de exploitant voortgezet. De veerverbinding vervult een belangrijke economische en sociale functie. Bestuurlijk wordt het belang onderkend van de instandhouding van deze verbinding.

Is de snelle fietsroute MaasWaalpad een nieuw fietspad?

De snelle fietsroute is een nieuwe route voor de fietser tussen Cuijk en Nijmegen. De fietsroute maakt deels gebruik van bestaande wegen en fietspaden en deels van nieuwe fietspaden. 

Wie heeft de naam voor de route bedacht?

In 2017 is een naamwedstrijd gehouden waar iedereen aan mee kon doen. Uit bijna 800 ingezonden namen nomineerde de jury drie namen: MaasWaalpad, Snelfie en De Romeinse Baan. Via facebook werd MaasWaalpad als meest favoriete naam gekozen. De uiteindelijke winnaar was Jack Leenders. De jury bestond uit Jos Janssen voorzitter Fotoarchiefdienst Cuijk, Petra Thijssen Stichting Heemkunde Malden, J. van de Wijdeven gepensioneerd hoofd van de basisschool in Mook, Carlo Buise werkzaam bij Radboudumc en Saskia Kluit Directeur Fietsersbond.