Partners RijnWaalpad

De gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond waren samen verantwoordelijk voor de realisatie van de snelfietsroute. De gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering. Heeft u vragen over de snelfietsroute dan kunt u het best contact opnemen met de een van de gemeenten.

Logo Lingezegen                    Logo Lingewaard       Logo Overbetuwe

Logo Nijmegen        Logo Gelderland            Logo Rijkswaterstaat       Logo Fietsersbond