Voortgang RijnWaalpad

Bewegwijzering

De definitieve bewegwijzering plaatsen we binnenkort. Er komen rode fietsbordjes op kruisingen en toegangswegen. De geteste bewegwijzeringsbordjes met de paarse kleur verwijderen we. Ze pasten niet binnen de richtlijnen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).  Deze zijn nu nog op verschillende plaatsen te zien. De fietsroute krijgt tenslotte een nummer: F325. Dit nummer verwijst naar de naastgelegen snelweg.