Kruispunt Waalbandijk/Voorstadlaan

Planning
Gereed

Veiliger en overzichtelijker

Het kruispunt Waalbandijk/Voorstadlaan in Nijmegen was onoverzichtelijk. Bij de reconstructie van het kruispunt was veel aandacht voor fietsers. Er is nu meer ruimte om over te steken.

Fiespad kruist weg, flatgebouw, bomen in de verte