Weurt; aansluiting Kerkstraat/Van Heemstraweg

Planning
Gereed

Veilig doorfietsen

De Van Heemstraweg is een belangrijke ontsluitingsweg door het Land van Maas en Waal. Bij het opknappen van de Van Heemstraweg is goed nagedacht over een veilige aansluiting van de zijwegen naar de dorpen. De Kerkstraat is de onsluitingsweg naar Weurt en is opnieuw ingericht zodat fietsers veilig kunnen doorfietsen. De auto's die willen invoegen hebben voldoende ruimte om te wachten en hebben goed zicht op het langskomende verkeer. Bussen stoppen nu op de Van Heemstraweg, waardoor de verkeerssnelheid omlaag gaat, de voetgangersoversteek is verbeterd en de verkeerslichten springen sneller op groen.

 Fietspad langs weg, afslag naar Weurt