Maak ruimte voor wandelen en fietsen in het dagelijks verkeer

11-6-2021 ballonnen nieuw rood asfalt fietsers

Door korte afstanden te fietsen of te lopen, kunnen we bijdragen aan een beter klimaat en minder files op onze wegen. Want hoewel we steeds meer fietsen, wordt de auto nog vaak gebruikt voor korte ritten.

Groeien naar 35 % fiets in het verkeer

Anita Stienstra van programma Mobiliteit werkt aan de groei van het aandeel fietsers in het verkeer: ‘Er zit veel potentie in de keuze om te fietsen of wandelen op korte afstanden. We hebben als stip op de horizon het getal 35 gezet. 35% vervoersbewegingen per fiets in 2030.  Door fietsen en lopen te stimuleren verbinden we veel beleidsdoelen zoals het verbeteren van luchtkwaliteit, gezondheid en creëren we een prettigere leef- en woonomgeving.

Dat is geen gemakkelijke opgave, want de ruimte die we met elkaar delen, is beperkt. Ik geloof dat we ons doel kunnen halen als we samenwerken en duidelijke keuzes maken.  Zo werken we met gemeenten samen en leggen we met hen snelle fietsroutes, doorfietsroutes en schoolroutes uit het hoofdfietsnet aan. We maken ze veiliger door onder meer te kijken naar aanpassingen op fietsoversteken en het verbreden van te smalle fietspaden.’

Tellingen leggen effect snelle fietsroutes bloot

‘In Gelderland zijn al een aantal snelle fietsroutes. We werken hard aan het aanleggen van meer snelle fietsroutes. Gelderland heeft veel telgegevens van deze routes en van fietspaden langs provinciale wegen. Tijdens het Fietscongres verzorg ik samen met Huub Ploegmakers van de Radboud Universiteit een sessie waarin we laten zien wat de effecten zijn van nieuwe snelle fietsroutes. Ook laten we zien wat de investeringen op deze routes waard zijn. Tijdens deze sessie delen we ook het analysemodel dat Huub Ploegmakers hiervoor ontwikkelde.’

Terug naar nieuwsoverzicht