Schonere lucht voor een betere gezondheid

11-6-2021 fietsers hei grove den

De kwaliteit van de lucht die we inademen en het effect daarvan op onze gezondheid staat volop in de aandacht. Berekend is dat we door luchtverontreiniging gemiddeld 1 jaar korter leven en worden we vaker ziek. Luchtverontreiniging in Gelderland is verantwoordelijk voor 5% van alle verzuimdagen. De lucht moet schoner. En dat kunnen we op vele manieren bereiken. Gelderland wil een schonere lucht bereiken met allerlei maatregelen, zoals duurzame brandstof, verduurzaming binnenvaart, schone mobiele werktuigen (bijvoorbeeld schone aggregaten die gebruikt worden in de bouw), stimuleren om te fietsen en nog veel meer.

Verbind doelen

De verschillen in luchtkwaliteit zijn in Gelderland groot. De meeste luchtverontreiniging is aanwezig langs (drukke) wegen en in gebieden met veel landbouw. De lucht is het schoonst op de Veluwe en in de Achterhoek. Suzan van der Wielen, programma Luchtkwaliteit: 'En dat is een mooie constatering. Op de Veluwe en in de Achterhoek is minder gemotoriseerd verkeer dan in de rest van Gelderland en er wordt erg veel gefietst. Iedereen kan zo veel fietsen als hij of zij wil zonder de luchtkwaliteit aan te tasten. Dat is het voordeel van de fiets. Als iedereen op de fiets boodschappen zou doen, scheelt dat enorm in de kwaliteit van de lucht in de buurt. Zo krijgen we door meer te fietsen niet alleen minder files, maar ook een schonere lucht.'

Terug naar nieuwsoverzicht