Zaltbommel - 's Hertogenbosch

Van
Zaltbommel
Tot
's Hertogenbosch
Planning
Niet gereed
Uitvoerder
provincie Gelderland
Fietsafstand
15 km

Snelle fietsroute goed alternatief voor de A2

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen samen met de fietsersbond een snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Het doel van de snelle fietsroute is om de fietstocht tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch sneller en veiliger te maken. Daarmee wordt het een alternatief voor de automobilist die op deze korte afstand (15 km) over de A2 rijdt.

Comfortabel en veilig op de fiets

De snelle fietsroute krijgt brede fietspaden in een rode kleur, soms afgewisseld met een fietsstraat waarop de auto te gast is. Bij kruisingen met rustige wegen en rotondes in de bebouwde kom krijgen de fietsers voorrang, bij drukke kruisingen met autoverkeer worden tunnels of bruggen aangelegd. Hierdoor kan de fietser lekker doorfietsen.

Van ontwerp naar uitvoering

Het voorlopig ontwerp voor de snelle fietsroute is klaar. Het tracé is op hoofdlijnen bekend. Op een aantal cruciale punten van de fietsroute worden schetsontwerpen verder uitgewerkt, om de haalbaarheid en kosten van de maatregelen inzichtelijk te maken. In de herfst van 2019 verwachten de partijen een samenwerkingsovereenkomst te kunnen ondertekenen, waarmee het tracé en de financiële bijdrage van de partijen vast komt te liggen. In 2020 starten de drie gemeenten met de uitvoering.

Zaltbommel - Den Bosch

Bekijk de kaart in een nieuw venster met alle snelle fietsroutes

Zaltbommel - 's Hertogenbosch