Veel gestelde vragen

Is al bekend hoe de verschillende tracés gaan lopen?

Nee, dit wordt nog onderzocht, alleen het eerste tracé bij de HAN - Larenstein staat definitief vast en wordt ook als eerste uitgevoerd.