Kruising Doesburgseweg

Van
Huneveldseweg
Tot
Edisonstraat
Planning
Niet gereed
Uitvoerder
Gemeente Zevenaar
Fietsafstand na
168 meter
Totale kosten
€ 140.000

Verbreden fietspad

De exacte invulling van dit kruispunt is afhankelijk van de plannen voor aanpassing van de hoofdwegenstructuur binnen de kern Zevenaar (verplaatsing op- en afritten Doesburgseweg A12 naar de Hengelder). De aanpassing voor de fietsroute beperkt zich nu tot het verbreden van het bestaande fietspad tot 4 meter aan de andere kant van de Doesburgseweg.